/*

Projekty společnosti Prestar, s.r.o. spolufinancované ESI fondy pro regionální rozvoj a prostředky ze státního rozpočtu ČR

22 Srp, 22 | Život v Prestaru

Společnost Prestar, s.r.o. zažádala v roce 2021 o spolufinancování tří projektů s plánovanou realizací v letech 2021 až 2023

Naše investiční záměry byly mezi mnoha přihláškami doporučeny výběrovými komisemi Ministerstva průmyslu a obchodu k uskutečnění s využitím dotací.

Další zajímavostí