/*

Automatizace v průmyslu

Pojďme vyrábět budoucnost efektivněji!

Jako generální dodavatel zajišťujme komplexní služby implementace chytré továrny s principy průmyslu 4.0 od konstrukčního řešení, senzoriky, PLC, SCADA, MES systému, až po propojení s ERP systémem.

Poradíme ohledně sběru relevantních online dat, vertikální a horizontální komunikací napříč firmou. Buďte příkladem automatizace výroby pro ostatní.

Našim cílem je najít vhodné řešení s cílem vyšší efektivity produkce s krátkou návratností vložené investice.

EPR

H-level+: spojení na míru s ERP/MES/IT systémy na bázi OPC-UA, MQTT, TCP-IP, Modbus TCP

MES

MES+: modulární systém pro chytré továrny a on-line sběr relevantních dat, monitorování výroby, plánování a řízení výroby, řízení údržby, řízení kvality a traceability, vizualizaci výroby, výkonnostní analýzy

SCADA network

SCADA+: velíny pro komplexní linky, aplikace schopna vizualizovat data ze všech snímačů a akčních členů na lince

Mobility+: Mobilní panel nebo průmyslový tablet pro údržbu, servis, lokální ovládání

klientská vizualizační aplikace, zrcadlový obraz aplikace velínu

Digital Twin+: fyzikální model linky (digitální dvojče)

PLC

IoT+: zabezpečené připojení k internetu, pomocí sítě zákazníka nebo přes mobilního operátora umožní vzdálenou správu a rozšířené funkce balíčků (Diagnostika+, Servis+, Vibro+)

RFID+: logování operátorů, hlídání přípravků dle zvolené výrobní metody

Servis+: interaktivní postupy servisních činností a údržby (videa, PDF na panelech HMI), zobrazení náhradních a opotřebitelných dílů, při připojení k internetu zaslání emailu s žádosti o dodání (servisnímu středisku Prestar nebo zákazníka)

Vibro+: vibrodiagnostika, získávání dat pro prediktivní údržbu, upozornění přes email

Data+: archivace dat lokálně na bázi MS SQL

Data Cloud+: cloudové řešení archivace dat

Diagnostika+: interaktivní diagnostika, při poruše odkáže graficky místo na lince, návod/postup jak odstranit poruchu

Sensor

Optimalizace+: zkušebního provoz po předání linky za účasti programátora s rozšířeným školením operátorů a optimalizací výrobního procesu

Automatizovaná speciální pracoviště

Komplexní návrh a realizace automatizovaných pracovišť.

Robotické buňky

Autonomní robotické buňky včetně dalších automatizovaných celků a přípravků.

Lineární polohovací osy a systémy

Efektivní automatizace manipulačních procesů s kompletním řešením. 

Automatizovaná speciální pracoviště

Komplexní návrh a realizace automatizace pracovišť, technologických celků, výrobních linek, montážních a testovacích stanic.

Pojďme vyrábět budoucnost efektivněji!  

Automatizovaná doprava papírových rolí

Specifické řešení pro manipulaci s papírovými rolemi ze skladu materiálu k několika kašírovacím linkám. Systém řešení se skládá z řetězových dopravníků a automatického manipulátoru pro odebrání role z dopravníku a zavážení do kašírovacího stroje.

Více o zařízení

Linka na stříhání textilií

Zařízení pro odvíjení, dělení a skladování látky. Je určeno k dělení textilního materiálu z rolí a ukládání přístřihů na zvedací nůžkovou plošinu. Zařízení je automatické, po zavedení role do zařízení je navolen typ role a požadovaná délka přístřihu dále už zařízení pracuje automaticky.

Více o zařízení

Zařízení na otáčení forem

Komplexní řešení manipulace s formami, které dokáže vyhovět mnoha různým požadavkům.

Díky pokročilému hydraulicky poháněnému systému svírání a elektricky řešenému otáčení může otáčecí stanice zajistit plynulé a přesné otáčení. Výsledkem použití konstrukčních prvků strojírenské kvality je zařízení, které vyžaduje jen velmi malou údržbu a nabízí klíčový výkon v průmyslovém prostředí.

Více o zařízení

Linka na třídění palet

Systém třídění palet je snadný a rychlý, rozkládá palety jednu po druhé a zajišťuje, že palety mohou být po krátké kontrole obsluhou roztříděny na kvalitu nebo typ.

Stroj může zpracovávat až 22 stohů po 18 paletách za hodinu což znamená, že třídička palet zvládne 400 palet za hodinu. V praxi dosahují počtu 300 až 350 palet za hodinu, protože obsluha při kontrole odstraňuje z palet také plast, papír a drobné vady.

Automatizace třídění palet dokáže prokazatelně snížit náklady až o 60%

Více o zařízení

Dopravník pro potravinářský průmysl

Zařízení pro dopravu balíčků balených masných výrobků, které je schopno z jednoho dopravníku rozdružit dle zvoleného počtu kusů do jednoho nebo druhého směru. Dopravník pracuje v přímé komunikaci s robotickým pracovištěm, které zasílá signály dopravníku pro překlopení do druhé polohy.

Více o zařízení

Dopravník dřevěných desek do brusky

Linka slouží k manipulaci s překližkovými deskami, a to jak ve stohu, tak jednotlivě. Na začátku linky se vloží stoh překližkových desek a linka zajistí jejich podávání do brusky, která tyto desky oboustranně brousí dle požadovaných kvalit povrchů. Po obroušení linka dále zajistí stohování desek dle kvality a vývoz plného stohu k uskladnění nebo dalším operacím. 

Více o zařízení

Robotické buňky

Autonomní robotické buňky včetně dalších automatizovaných celků a přípravků jsou obvykle integrovány do stávající výroby a vykonávají účelové činnosti jako např. manipulaci, montáž, svařování, měření, povrchovou úpravu atd.

 

Pojďme vyrábět budoucnost efektivněji!  

Robotické pracoviště kompletace teleskopických noh

Robotické pracoviště zajišťující manipulaci s profily uložených na paletách do měřící stanice a následné uložení do kompletační skříně. Zařízení zahrnuje značení profilů etiketováním a měření vnitřního a vnějšího profilu. 

Více o zařízení

Robotické pracoviště na leštění štítů

Základ pracoviště tvoří 6ti osý robot, který je zavěšen na stropě kabiny. Na efektoru robota je připevněna satinovací bruska, která je vybavena válcem z brusného rouna a vedle něj v rychloupínacím sklíčidle lamelový kotouč. 

Více o zařízení

Lineární polohovací osy a systémy

Kompletní řešení pro rozmanité druhy automatizace manipulačních procesů. Standardní moduly lze kombinovat jako samostatnou součást nebo jako integrovaný osový systém. včetně periferních zařízení. Široká škála variant koncepce pro osazení aktuátoru nebo robotického ramene, ať už v portálovém nebo podlahovém provedení.

Pojďme vyrábět budoucnost efektivněji!  

Lineární polohovací osy a systémy

Kompletní řešení pro rozmanité druhy automatizace manipulačních procesů. Standardní moduly lze kombinovat jako samostatnou součást nebo jako integrovaný osový systém. včetně periferních zařízení. Široká škála variant koncepce pro osazení aktuátoru nebo robotického ramene, ať už v portálovém nebo podlahovém provedení.

Více o zařízení