Kontrolní stoly

Z

Popis zařízení

Tuhé kontrolní stoly vytvářejí základnu pro přístroje ke zkoušení kvality dlouhých výrobků.

Kontrolní stoly zajistí plynulé vedení tyčí a trubek v průběhu testování. V zadaném rozsahu průměrů od 6 – 120 mm ustaví trubky a tyče vždy do osy kontrolního přístroje.

Kontrolní přístroje identifikují příčné, podélné a bodové povrchové vady. Dokážou odhalit vnitřní vady, záměny materiálu, chemické složení, změny tepelného zpracování a mechanické vlastnosti výrobku.

Možné využití pro tyče, trubky z feromagnetických i ne feromagnetických kovů. Od normálních teplot až po zkoušení za tepla a v průběhu celého procesu zpracování.

Technické parametry stroje

Průměry testovaných trubek a tyčí

Průměr 6 – 110mm

Délky trubek a tyčí

Od 1m

Druhy trubek a tyčí

Zkoušený materiál z feromagnetických i neferomagnetických kovů

Řídící systém

Siemens

Vybavení stolu

Stavění kontrolních přístrojů do osy zkoušeného materiálu, Doprava a vedení materiálu skrz kontrolní stůl, možnost přesunutí kontrolních přístrojů do servisní polohy

 

Nedestruktivní zjišťování vad

Kontrolní stoly jsou uzpůsobeny ke zkoušení materiálu různými zkušebními metodami, jako jsou například vířivé proudy, rozptylové toky, ultrazvukem, smáčením i indukční termografii tepelného toku. Zjištěné povrchové, nebo vnitřní vady zviditelňuje a přesně lokalizuje. Dále jsou schopny kontrolovat magnetické vlastnosti, chemické složení i mechanické vlastnosti materiálu.

Ostatní vybavení stroje

 • Zástavba stolu je řešena dle prostorových možností uživatele
 • Přístup k zařízení je řešen přes vstupní kryt s bezpečnostním zámkem
 • Barevné značení vadných výrobků
 • Značící zařízení pro potisk povrchu zkoušených výrobků
 • Ofuk povrchu zkoušeného materiálu od špon, vody, či magnetického náboje
 • Všechny části stolu jsou v ručním režimu ovládány pomocí tlačítek na HMI (Human Machine Interface)
 • Stůl je řízen vlastním PLC
 • Pro ultrazvukové testování lze dodat systém pro zásobování a hospodaření s vodou
 • Dodání dopravní systému za pracovištěm nedestruktivních zkoušek – doprava, třídění shodných a neshodných výrobků
 • Možnost technologických strojů pro optimální přípravu povrchů a čel výrobků, nebo pro vlastní testování – kartáčování, odmaštění, ionizační tryska atd.
 • Pro ultrazvukové testování nabízíme systém dopravy uzavřených profilů „na dotek“ a tak minimalizovat vniknutí kapaliny do profilu

Rovnací stroje

Bruska trubek vnitřní

Bruska trubek Centerless

Bruska trubek vnější stacionární

Letmá pila

Kotoučová pila

Úkosování trubek

Třídění a zátkování

Kontrolní stoly

Balící stroje

Nová linka na trubky nebo tyče prokazatelně zefektivní výrobu

90% zákazníků vnímá technologie firmy Prestar jako vysoce pokrokové