/*

Technologická inovace rovnání trubek: Nový stroj posouvá průmyslovou výrobu na vyšší úroveň

25 Čvc, 23 | Automatizační linky

Rovnání trubek je důležitým procesem v průmyslové výrobě, který zajišťuje správnou geometrii a kvalitu výsledných trubek. Společnost Prestar se rozhodla vyvinout vlastní rovnací stroje a po několika letech vývoje přichází s prototypem automatizovaného desetiválcového rovnacího stroje trubek. Cesta k dosažení tohoto prototypu nebyla jednoduchá. Technický tým společnosti musel vytvořit detailní výkresy a postupy pro výpočet namáhání v klíčových konstrukčních uzlech stroje. Výsledný rovnací stroj byl navržen tak, aby byl schopen rovnat trubky s vnějším průměrem od 10 mm do 60 mm, sílou stěny trubek 2-6 mm a vstupní křivostí až 20 mm/m délky trubky.

Konstrukce rovnacího stroje byla podpořena odbornými výpočty ze strany partnera VŠB – Technické univerzity Ostrava. Byla provedena pevnostní, tuhostní a odolnostní analýza, aby se zajistila spolehlivost stroje a dosažení požadovaných výsledků. Rovnací stroj je schopen pracovat metodou na 3 ohyby, 2 ohyby nebo 1 ohyb v závislosti na potřebách výroby a typu rovnané trubky. Během rovnacího procesu jsou síly působící na rovnací válečky rozloženy tak, aby byl dosažen co nejlepší výsledek.

Celý proces vývoje rovnacího stroje byl rozdělen do několika fází. Po rozhodnutí o zahájení vývoje byl sestaven nový tým, který měl na starosti konstrukci a technologii stroje. V roli hlavního konstruktéra řešitelského týmu byl Ing. Milan Fusko společně s Ing. Petrem Šmalcem a zapojeno bylo mnoho dalších specialistů z různých oborů. Konstrukční tým se zaměřil na navrhování strojních uzlů, hydraulického systému pro fixování nastavení, a také na ergonomii a bezpečnost pro obsluhu stroje. Bylo také nutné vyřešit kinematické a dynamické problémy a vypočítat zatěžovací síly, které vznikají při rovnání trubek. V rámci elektro části projektu bylo provedeno kompletní zasíťování stroje a navržení vstupů pro ostatní části výrobní linky. Byly osazeny čidla a funkční prvky pro ovládání a polohování uzlů pomocí servopohonů a pneumatických pohonů. Pro řídící funkci systému bylo vytvořeno schéma a provedeno programování do PLC systému. Tím byla zajištěna spolehlivá a přesná kontrola a manipulace se strojem. Jelikož bylo očekáváno, že dodací lhůty budou velmi dlouhé, bylo přednákupem zajištěno dostatečné množství komponent pro výrobu stroje. Tímto opatřením se podařilo včas spustit testování v dubnu a provést prototypové zkoušky v plánovaném termínu dokončení projektu.

Celý proces vývoje rovnacího stroje byl řízen podle interních předpisů a směrnic společnosti Prestar, s.r.o. Proces byl pečlivě plánován a dokumentován ve vývojovém diagramu nazvaném „Vývojový diagram procesu návrhu a vývoje výrobku“. Tato interní dokumentace zajistila správnou organizaci a řízení vývoje, a tím i dosažení požadovaných výsledků. Po mnoha měsících práce, úsilí a spolupráce celého týmu je zde prototyp automatizovaného desetiválcového rovnacího stroje trubek. Společnost Prestar se pyšní svými inženýry, techniky a konstruktéry, kteří se zapojili do vývoje tohoto stroje. Jejich odbornost, zkušenosti a odhodlání vedly k vytvoření kvalitního a výkonného zařízení, které splňuje potřeby a požadavky průmyslové výroby trubek. Rovnací stroj trubek od Prestaru slibuje zvýšení efektivity a kvality v průmyslovém rovnání trubek. Díky pečlivému vývoji, testování a optimalizaci nabízí tento stroj široké možnosti použití a přináší přidanou hodnotu v rámci průmyslových výrobních linek. Společnost Prestar je připravena tento nový rovnací stroj nabídnout zákazníkům a průmyslovým partnerům po celém světě. S novým strojem trubek se otevírá nová éra ve výrobě trubek, kde technologie a konstrukce spolupracují pro dosažení nejlepších výsledků.

Další zajímavostí

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.