/*

Automatizace v průmyslu

Pojďme vyrábět budoucnost efektivněji!

Jako generální dodavatel zajišťujme komplexní služby implementace chytré továrny s principy průmyslu 4.0 od konstrukčního řešení, senzoriky, PLC, SCADA, MES systému, až po propojení s ERP systémem.

Poradíme ohledně sběru relevantních online dat, vertikální a horizontální komunikací napříč firmou. Buďte příkladem automatizace výroby pro ostatní.

Našim cílem je najít vhodné řešení s cílem vyšší efektivity produkce s krátkou návratností vložené investice.

EPR

H-level+: spojení na míru s ERP/MES/IT systémy na bázi OPC-UA, MQTT, TCP-IP, Modbus TCP

MES

MES+: modulární systém pro chytré továrny a on-line sběr relevantních dat, monitorování výroby, plánování a řízení výroby, řízení údržby, řízení kvality a traceability, vizualizaci výroby, výkonnostní analýzy

SCADA network

SCADA+: velíny pro komplexní linky, aplikace schopna vizualizovat data ze všech snímačů a akčních členů na lince

Mobility+: Mobilní panel nebo průmyslový tablet pro údržbu, servis, lokální ovládání

klientská vizualizační aplikace, zrcadlový obraz aplikace velínu

Digital Twin+: fyzikální model linky (digitální dvojče)

PLC

IoT+: zabezpečené připojení k internetu, pomocí sítě zákazníka nebo přes mobilního operátora umožní vzdálenou správu a rozšířené funkce balíčků (Diagnostika+, Servis+, Vibro+)

RFID+: logování operátorů, hlídání přípravků dle zvolené výrobní metody

Servis+: interaktivní postupy servisních činností a údržby (videa, PDF na panelech HMI), zobrazení náhradních a opotřebitelných dílů, při připojení k internetu zaslání emailu s žádosti o dodání (servisnímu středisku Prestar nebo zákazníka)

Vibro+: vibrodiagnostika, získávání dat pro prediktivní údržbu, upozornění přes email

Data+: archivace dat lokálně na bázi MS SQL

Data Cloud+: cloudové řešení archivace dat

Diagnostika+: interaktivní diagnostika, při poruše odkáže graficky místo na lince, návod/postup jak odstranit poruchu

Sensor

Optimalizace+: zkušebního provoz po předání linky za účasti programátora s rozšířeným školením operátorů a optimalizací výrobního procesu