/*

Prestar uvedl do provozu zařízení, které ještě nikdo jiný nevyrobil!

22 Srp, 22 | Automatizace v průmyslu

Společnost Prestar,s.r.o. uvedla do provozu unikátní zařízení pro otáčení a vytahování modelů z pískových forem o hmotnosti do 27 tun.

Na více zajímavostí o tomto unikátním produktu jsme se zeptali přímo pana Aleše Klapetka, ředitele obchodu pro západní trh ve společnosti Prestar.

„Na konci roku 2018 jsme uzavřeli smlouvu se společností ZPS – SLÉVÁRNA, a.s. ve Zlíně na dodávku zmíněného zařízení. Zákazník se rozhodl vyměnit 40 let staré zařízení, které již nebylo schopné bezvadného provozu,“ popisuje pan Klapetek. „Je pravda, že zákazník pro tuto dodávku oslovil více firem, a to především v zahraničí. Kromě naší společnosti ale nechtěli ostatní dodavatelé vybočit ze svých unifikovaných řad a dodat zařízení přesně na míru dle požadavků slévárny. Tuto možnost nabídla pouze naše společnost, a proto jsme zakázku získali,“ dodává ředitel.

Zakázka se neobešla bez výzev. „Úzkým místem této dodávky byl také termín. Zákazník vyčlenil na uvedení do provozu u sebe pouze 2 týdny své letní celozávodní dovolené na přelomu července a srpna, a tak před námi vyvstal úkol. Vyvinout, vyrobit, odzkoušet a odstranit stávající stroj a přesně na čas, v období dvoutýdenní celozávodní dovolené, dodat a uvést do provozu zařízení o hmotnosti 35 tun, které jsme ještě nikdy nevyráběli.“

Ani takto zkomplikovaná situace nezabránila zkušenému týmu zaměstnanců Prestaru projekt úspěšně dokončit. Jak sdělil sám zákazník na konečné přejímce: „Nikdo ze zaměstnanců nevěřil, že když se vrátí po dvoutýdenní dovolené do práce, tak uvidí nový pracující stroj“. Zaměstnanci Prestaru však tyto obavy rozptýlili svou perfektně odvedenou prací.

„Taktéž vedení slévárny nám poděkovalo a vyslovilo uznání velké spokojenosti s naší dodávkou, neboť zařízení pracuje v lince, která bez něj pracovat nemůže a byla by narušena celá výroba Slévárny,“ dodává pyšně Aleš Klapetek, který svou práci v Prestaru vykonává již neskutečných 25 let!

Další zajímavostí